References

(1) Shoho no Stereo Seisaku Gijutu, additional volume of Shoho no Radio, Seibundo Shinkosha (1972). *
(2) Ito, K.:Earth Kairo, Nikkan Kogyo Shimbun (1972) . *
(3) Uesugi, Y.:Kankyu-shiki Stereo Amp Seisaku 80-sen , Vol.1, additional volume of Musen to Jikken, Seibundo Shinkosha (1973). *
(4) Okuzawa, S.:Hajimete Stereo Amp o Sekkei Suru Hon, Seibundo Shinkosha (1977). *
(5) Hitotsugi, Y.:Zen-Nippon Shinkukan Manual, 19th edition, Radio Gijutu (1978). *
(6) Electronics Kyogikai:Shinban Denshi Kairo, 25th edition,Corona (1978). *
(7) Sakai, H., Nakayama, T.:Chokaku to Onkyo Shinri, Corona (1978). *
(8) Yamamoto T:Saishin Hi-Fi Speaker to Sono Ikita Tsukaikata, 3rd edition, Seibundo Shinkosha (1979). *
(9) Tsunoda, H.:OP Amp no Kihon to Oyo, Tokyo Denki University Shuppankyoku (1980). *
(10) Shimizu, K.:Anteika Dengen Kairo no Sekkei, 23th edition, CQ Shuppan (1982). *
(11) Nagahama, S.:A/V Kuukan no Sekkei, Kodansha (1987). *
(12) Chou, M.:Shinkukan Amp Sekkei Jiyujizai, Seibundo Shinkosha (1990). *
(13) Yamakawa, S.:Sekai no Record Player 100 Nenshi, Seibundo Shinkosha (1996). *
(14) Hood, J.L.: Valve & Transistor Audio Amplifiers, Newnes (1997).
(15) Noise Analysis in Operational Amplifier Circuits, Application report, Texas Instruments (1998).
(16) Karki, J.: Understanding Operational Amplifier Specifications, White paper SLOA011, Texas Instruments (1998).
(17) Effect of Parasitic Capacitance in Op Amplifier Circuits, Application report, Texas Instruments (1999).
(18) Kurokawa, T.:Hajimete no Shinkukan Amp, Seibundo Shinkosha (1999). *
(19) Steffes, M.: Noise Analysis for High Speed Op Amps, BB Application Bulletin, Texas Instruments, (2000).
(20) Jones, M: Valve Amplifiers, 3rd Edition, Newnes (2003).
(21) Jones, M.: Building Valve Amplifiers, Newnes (2004).
(22) Isaka, H:Ichi-mai no Disc ni - Record Producer no Shigoto, Shunjusha (2006). *
(23) Kouseinou Analog Sekkei One Point Advice, Nippon Texas Instruments (2008).
(24) Special Features: Frontiers of Music Information Processing Technologies, IPSJ Magazine, Vol.50, No.8, pp.709-772 (2009).
(25) Leach, W. M.: Introduction to Electroacoustics & Audio Amplifier Design, 4th Edition, Kendall Hunt (2010).
(26) Enzaka, T:LTspice Jissen Nyuumon, CQ Shuppan (2012). *
(27) Horigome, T:Teiban Kairo Simulator LTspice Jissen Nyumon, CQ Shuppan (2012). *
(28) Kay, A., Green, T.: Analog Engineer’s Pocket Reference, 4th Edition,Texas Instruments (2015).
(29) Acoustical Society of Japan:Acoustic Keyword Book, Corona Publishing (2016). *
(30) Ogawa, M.:Oto no Kioku - Gijutsu to Kokoro o Tsunageru, Bungeishunju (2017) *
(31) Trump, B: The Signal - A compendium of blog posts on op amp design topics, Texas Instruments (2017).
(32) Iida, K., Morimoto, M.:Kuukan-Onkyo Gaku, Corona (2010). *
(33) Acoustical Society of Japan:Shinban Onkyo-yogo Jiten, Corona (2003). *
(34) Kubota, T.:Handotai Amp Seisaku Giho, Seibundo Shinkosha (1995). *
(35) Tyler Pate: Audio Characterization Primer, Application report SLAA641, Texas Instruments (2014).
(36) Nagano, M: Yoi Oto no Tsukurikata, Stylenote (2017). *
* Japanese edition only

2019年02月01日